Lees ons statement

In de volgende verklaring wordt het engagement van Edenred met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVGB) (Verordening (EU) nr. 2016/679) uiteengezet.

Wat is de AVGB?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVGB zal op 25 mei 2018 van kracht worden en zal de lokale omzetting van Europese Richtlijn 95/46/EG in verband met de verwerking van persoonsgegevens vervangen. Hoewel heel wat van de hoofdconcepten en beginselen van de nieuwe wetgeving volledig in de lijn liggen van de huidige plaatselijke omzetting van Europese Richtlijn 95/46/EG, worden er toch ook wel wat nieuwe elementen en belangrijke verbeteringen geïntroduceerd ter versterking en harmonisering van de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Wat doet Edenred om zich hierop voor te bereiden?

Bij Edenred loopt er momenteel een AVGB-complianceproject dat op het niveau van de raad van bestuur werd goedgekeurd. Het vormde de aanzet tot een bedrijfsoverschrijdende evaluatie ter identificatie van alle domeinen waarvoor er wijzigingen aan onze huidige richtlijnen en procedures aangebracht moeten worden om er zeker van te kunnen zijn dat ze stroken met de AVGB. Verder werd er ook volop overleg gepleegd met juridische experts op het vlak van gegevensbescherming om een correcte interpretatie en toepassing van de nieuwe wetgeving doorheen al onze activiteiten te kunnen waarborgen. Dit project zal zo bepaalde AVGB-verantwoordingsprincipes vastleggen en verankeren om ons engagement met betrekking tot de bescherming van alle door Edenred bewaarde persoonsgegevens ten volle te kunnen ondersteunen.

Enkele kanttekeningen bij de AVGB-verklaring en -reikwijdte van Edenred:

Edenred biedt een brede waaier aan producten & diensten aan. We helpen organisaties hun mensen voor zich te winnen en te motiveren om zo tot betere prestaties te komen. Dit door het verstrekken van unieke en ongeëvenaarde totale beloningsoplossingen: werknemersvoordelen, incentives & rewards alsook publieke & sociale programma's. Daarnaast kan het bedrijfsmodel dat een specifiek product ondersteunt, ook afgestemd worden op de specifieke behoeften van een klant. Met dit doel voor ogen wil onze verklaring over onze voorbereiding op de AVGB de basis van onze aanpak uit de doeken doen.

Voornaamste initiatieven:                                                                                     

 • Edenred Group SA heeft een Data Protection Officer aangesteld, die instaat voor het algemeen toezicht.
 • Het AVGB-complianceproject van Edenred werd door de raad van bestuur goedgekeurd en wordt op lokaal niveau in goede banen geleid door onze Information Security & Compliance Officers.
 • Edenred heeft werknemers geïdentificeerd met verantwoordelijkheden voor sleuteldomeinen van gespecialiseerde AVGB-kennis.
 • Edenred volgt de richtlijnen van de lokale autoriteit voor gegevensbescherming in verband met de implementatie van de AVGB nauwgezet op.
 • Edenred voert Informatie-audits uit. Door deze activiteit in het bijzonder zal Edenred kunnen garanderen dat alleen nog persoonsgegevens verzameld worden, die nodig zijn voor het verstrekken van de respectieve diensten, en dat zulke informatie naar behoren verwerkt wordt.
 • Edenred is een gegevensverwerkingsregister aan het opzetten.
 • Waar nodig, zal Edenred gegevensbeschermings- of privacyeffectbeoordelingen uitvoeren.
 • Edenred is een due diligence van onderaannemers aan het verrichten conform de AVGB-normen.
 • Edenred is onze contracten aan het herbekijken om de AVGB-eisen erin op te nemen.
 • Waar nodig, zal Edenred aanpassingen aan softwareapplicaties en technische wijzigingen doorvoeren ter ondersteuning van onze AVGB-verplichtingen.
 • Edenred zal onze Privacyrichtlijn en aanverwante procedures bijwerken ter vrijwaring van de individuele rechten die door de AVGB worden toegekend tegen 25 mei 2018.
 • Edenred is onze richtlijnen en procedures aan het bijwerken ter bevordering en verankering van het 'gegevensbescherming van bij het ontwerp'-beginsel.
 • Edenred organiseert bijscholingen voor alle werknemers, opdat zij vertrouwd zouden raken met de nieuwe operationele normen en de voornaamste beginselen van AVGB zouden promoten.

 

Vaak gestelde vragen:

Edenred verwerkt persoonsgegevens voor meer dan 50.000 organisaties. Dit maakt het in de praktijk onmogelijk om een doeltreffende 1-op-1 dialoog te voeren met alle klanten over de implementatie van de AVGB. Als reactie op een toenemend aantal verzoeken van klanten om meer gedetailleerde informatie over Edenred-producten en -diensten met betrekking tot hun beantwoording aan de AVGB, zijn we daarom gestart met het bundelen van vaak gestelde vragen. Terwijl we dit verder aan het uitwerken zijn, verwijzen we graag naar onze online servicedesk voor het antwoord op vaak gestelde vragen. Mocht het antwoord op uw vraag daar niet tussen zitten, kunt u altijd het vraagstellingsformulier invullen. Gelieve bij het invullen van het formulier het/de Edenred-product(en) aan te geven, die u gebruikt, alsook uw bedrijfsnaam te vermelden. We zullen deze lijst up-to-date houden tot 25 mei 2018 alsook daarna.

 

Verdere informatie

Mocht u bijkomende informatie wensen over de voorbereiding van Edenred op de AVGB, dan kan Edenred meer in detail met u samenwerken om u ter zake meer informatie te verstrekken. Zulke verzoeken zijn echter wel onderworpen aan een niet-openbaarmakingsovereenkomst en er kan een vergoeding voor gevraagd worden, afhankelijk van de reikwijdte en grootorde van het verzoek om informatie of ondersteuning.

 

Olivier Bouquet – Managing Director Edenred Benelux

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.